Baqueta Medieval

Imprimir


Espectacular atracción para ser exposta nas Prazas Públicas, que se utilizaba para o adestramento dos cabaleiros medievais.

Nenos, novos e algún que outro adulto con moita coraxe, poderán revivir a experiencia dos Cabaleiros Medievais, someténdose a esta dura proba de habilidade e valentía.

Medidas:

  ?>